M473     420R     Kijffacker     Onze Lieve Vrouwengilde te Katwijk.
1436     Willem Florisz. [14S161-1bel]
1443     Geertruit Matheens weduwe. [14S160bel]
1453     Simon Capoen. [14S165-1bel]
1466     Simon Jacobsz. en Wouter Gijsbrechtsz. verkopen aan Joost Andriesz. 0,5M akkerlant. [14S173]
1508     Cornelis Arienz. en Cornelis Jansz. en Jan Gherytsz. en Symon Ghijsbrechtz. verkopen het O.L.V.gilde 0,5M. [15S72]
1544     Kijffakker 4H 20R. [15M473]
1551     Geschil tussen het O.L.V. gilde en Havinck Ghyssen en over aantasting van land. Het gilde krijgt het land. [15S77]
1561,64     Vrouwengilde te Katwijk aan de Rijn 4H. Huurder Gherit Dirxz. Leff. [15M473]
1598     Vrouwengilde. Gebruiker Jeroen Pietersz. [15M473]
1600     O.L.V. gilde van Katwijk aan de Rijn 8H. [15S78-2]
1679     Het dorp Katwijk aan de Rijn heeft een rente op zijn 4H. [15S147-3]
17..     Noordelijk deel doorsneden door de verlegde Hoorneslaan en herkaveld.
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1832     Willempje Pluimgraaf, weduwe van Arij Varkevisser. [KB59d,56d,A84d]
1841     Zuiddeel opgenomen in een uitbreiding van het Uitwateringskanaal.
195..     Bouwland, zuiddeel opgenomen in de nieuwe Berghaven en industriegebied. [Top]
1962     Opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes. [Top]