M472     1912R     Onze Lieve Vrouwengilde te Katwijk.
1436     Jan Duiker en Willem Borthoon gebroederen verkopen aan mr. Jan Dirksz 7H. [14S161-1]
1436     Katerin Simon Bob... erven. [14S161-1bel]
1439     Kerkenland. [14S402]
1443     Gasthuiskamp van Leiden. [14S160bel]
1443     Pieter Jan die vleishouwer verkoopt aan Dirk Jacobsz. 1M in Noortnesse in twee akkers. [ander is M474]. [14S160]
1448     Dirk Jacobsz. verkoopt aan Jacob Dirksz. vanwege Aarnt Klaas Moyerz. 4H in twee akkers, gemengd met Katrijn Simon bruiucs of Floris Simon Brunincxsz. haar voogt. [ander is M474]. [14S164]
1453     Wouter Seilmaecker geeft, om een mis te doen, aan het Vrouwenbroederschap te Katwijk aan de Rijn 3M in twee stukken, die aan hem vermaakt zijn door Gerrit Woutersz. priester, zoon van Wouter. [ander is M490]. [14S165-1, 1bel]
1508     O.L.V.gilde van Katwijk. [15S72bel]
1544     Vrouwengilde te Katwijk 19H 12R weiland. Gebruiker Mees Jacobsz. beste broer. [15M472]
1550     Onze Vrouwen Broederschap verkoopt en geeft een hypotheek op 3M. [15S71]
1554     Meens Cornelisz. opte Bilt. [15S49-1bel]
1561     Gherit Meessz. Biltman 3M 1H. [15M472]
1564     Cornelis Meess. Biltman met zijn broers en zusters. [15M472]
1598     Zeel Arentsdr. Ook gebruiker. [15M472]
1600     Mees Cornelisz. alais Bilt. [15S78-2bel]
17..     Noordelijk deel doorsneden door de verlegde Hoorneslaan en herkaveld.
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1832     Willempje Pluimgraaf, weduwe van Arij Varkevisser en Harmanus van Staveren, broodbakker. [KB60,61,A84d]
1841     Zuiddeel opgenomen in een uitbreiding van het Uitwateringskanaal.
195..     Bouwland, zuiddeel opgenomen in de nieuwe Berghaven en industriegebied. [Top]
1962     Opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes. [Top]