M468     8M 1H 5R krocht      erfpacht grafelijkheid
1450     Dirk...wout. [14S125-3bel]
1544     Adriaen Maertensz. 8M 1H 5R krocht. [15M468]
1557     Adriaen Maertsz. 6M. Krijgt in erfpacht van de Grafelijkheidsdomeinen. [15S137]
1561,64     Adriaen Maertensz. te Delft 10M krocht. Huurder Willem Huyghensz. keyseroem. [15M468]
1580     Adriaen Maertsz. erven [16K53-2bel]
1598     Jacob Gerritsz. erven te Noordwijk. Betaalt voor 6M omdat de waterlozing erdoor is gegraven. [15M468]
1660     Tweede en derde croft. [16K50-5]
1832     Cornelis Dubbelaar, rentenier en Huig van der Mey, koopvaardijschipper. [KA101d,02d,05d]
195..     Weiland een deels opgenomen in de nieuwe wijk Het Witte Hek. [Top]
196..     Weiland, bebouwd met flat, school en zwembad. [Top]