M467     10M 561Rmet huis en werf     Gerrit Boeienweide     St.-Margrieten te Leiden
1432     Floris Simonsz. met eige en erf. [14S123bel]
1432     Johannes Willemsz. coster te Katwijkverkoopt aan St.-Margrieten 1/4 van een weide die Pieter Wolfaertsz. aanbestorven was van Gerrit Boeien. [14S123]
1439     Zusterenland van Leiden, Gerrit Boeien weide. [14S402]
1442     Floris Simonsz. met eige en erf. [14S123bel]
1442     Soete Jan Woutersz. verkoopt aan St.-Margrieten 1/4 van Gerrit Boeienweide waarvan zij de andere 3/4 bezitten, gelegen in een kamp van 8M. [14S123]
1450     St.-Margrieten. [14S125-3bel]
1450     Huge van Zwieten verkoopt aan St.-Margrieten 11H met een huis erop. [14S125-3]
1544     Man Willemsz. 10M 561R werf met weiland. [15M467]
1561,64     Havick Ghijss erven te Katwijk aan Zee 10M 5,5H en een woning. Huurder Christoffel Willemsz. [15M467]
1571     Doorgraven voor het Mallegat.
     Zie delen

M467-1     6M 417R
1580     Havick Ghyssen erven 6M 417R, waarin 542R met opgeworpen aarde. Het water is 304R. [16K53-1]
1598     Dirck Jeroensz. Betaalt voor 7M omdat de waterlozing erdoor is gegraven. Ook gebruiker. [15M467]
1685     Wintercamp. [15S150-7bel]
1804     Deels opgenomen in het Uitwateringskanaal.
1832     Hoogheemraadschap van Rijnland. [KB63,A86]
1841     Zuid: weiland een deels opgenomen in een uitbreiding van het Uitwateringskanaal.
195..     Zuid: weiland, opgenomen in de Berghaven en industriegebied. Eventuele restanten van de middeleeuwse boerderij (in de Berghaven) is niet onderzocht of aangetroffen. [Top]
1962     Noord: weiland, opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes. [Top]

M467-2     2M 570R
1580     Havick Ghyssen erven 2M 570R, waarin 516R met opgeworpen aarde. [16K53-2]
1598     Dirck Jeroensz. Betaalt voor 7M omdat de waterlozing erdoor is gegraven. Ook gebruiker. [15M467]
1660     Weduwe van Cornelis Gerritsz. [16K50-6]
1832     Dirk Floris. Plokker, rentenier. [KA100]
195..     Weiland, opgenomen in de nieuwe wijk het Witte Hek en industriegebied. Mallegat gedempt. [Top]