M465     1067R     Vrouwe van Rijnsburg
1523     Vrouwe van Rijnsburg. [15S55-1bel]
1544     Vrouwe van Rijnsburg. [15S56-1bel]
1544     Pieter Lubbrandtsz. 10H 67R. Gebruiker Adriaen Maertensz. [15M465]
1561     Gherit Meess 2M 4H [met M466]. [15M465]
1561,64     Gherit Meess en Christoffel Willemsz. [15M465]
1564     Christoffel Willemsz. 15H 86R [Met M466, 15M465]
1593     Symon Stoffelsz. [16K119-1bel]
1598     Cornelis Cnaep en Dirck Jeroensz. Ook gebruikers. [15M465]
1607     Dirk Jeroens en Gerrit Cornelisz. Cnaep. [16K131-7bel]
1608     Dirk Jeroensz. en Gerrit Driksz. Cnaep. [16K95abel]
1622     Dirk Jeroens en Gerrit Cornelisz. Cnaep. [16K168bel]
1671     Heer van Winnerom erven. [16K170-1bel]
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1832     Cornelis Zonneveld sr. bouwman. [KB47d,47bd]
1962     Opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes. [Top]