M464     1548R     Helmberg
1506     Jane Jan Pieter Clazenz. weduwe. [15S8bel]
1523     Garbrant van Buyten. [15S55-4bel]
1544     Belye Jansdochter te Haarlem 15H 48R weiland. Gebruiker Jan Jaep Mathijsz. [15M464]
1544     Garbrant van Buyten. [15S56-4bel]
1561,64     Jan Coninxz. weduwe Kathryn te Haarlem 2M 3,5H genaamd de Helmberg. Huurder Gherit Meess. [15M464]
1593     Symon Stoffelsz. [16K117-3bel]
1598     Cornelis Huygensz. cnaep en Dirck Jeroensz. Ook gebruikers. [15M464]
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1832     Geertruida Pretronella Kruyt. [KB46]
1962     Opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes. [Top]