M462     1M 25R     Ziekenhuis te Leiden, St.-Elisabeths gasthuis
1506     Jacop Tueninck verkoopt aan het ziekenhuis van St.-Anthoniskapel 1M. [15S8]
1523     Zieken buiten Leiden. [15S55-3bel, 4bel]
1544     Ziekenhuis buyten Leiden 1M 25R. Gebruiker Adriaen Gherytsz. [15M462, 15S56-3bel, 4bel]
1561,64     Zieken te Leiden 1M. Huurder Adriaen Gherritsz. [15M462]
1593     Zieken van Leiden. [16K117-1,2bel] Üv
1598     Gebruiker Ariaen Ariaensz. Vruechden. [15M462]
1620     Leprooshuis. Gebruiker Machtelt Daniels Symon Meesz. weduwe. 195R en 480R inclusief de Hoorneslaan en een puntje land over die laan. [16K178]
1651     Leprooshuis verkoopt aan de heer van Wimmerom, dijkgraaf van Rijnland. [16K178]
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1832     Willem Taat en consorten, reder. [KB12d,13d]
1962     Opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes. [Top]