M459     5M 82R met woning     Adriaen Vreugden, erfpacht Heilige Geest te Leiderdorp
1484     Jacob van de kerk, zijn woning. [14S109-1bel]
1544     Adriaen Gherytsz. 5M 82R werf met weiland. [15M459]
1561     Adriaen Gherritsz 5M kwaad weiland waar het huis op staat. In erfpacht van Ghijsbrecht Willemsz. te Leiden en de Heilige Geest te Leiderdorp. [15M459]
1564     In erfpacht van o.a Ghijsbrecht Willemsz. te Staveren in Friesland. [15M459]
1571     Doorgraven voor het Mallegat.
1581     Adriaan Adriaansz. of de Heilige Geest. [16K55-2bel, 3bel]
1598     Adriaen Ariaensz. Vruechden in erfpacht. Hij betaalt 3M omdat de waterlozing erdoor is gegraven. [15M459]
1601     Adriaan Adriaensz. Vreughdens woninge. [16K195]
1607     Adriaen Adriaensz. Vreuchden, woning. [16K131-1bel]
1608     Adriaen Adriaensz. Vreuchden te Katwijk aan de Rijn verkoopt Simon Meesz. een woning, huis, bergen, schuren, potinge, plantinge en 5M land. [15S173]
1620     Machtelt Danielsz. Symon Meesz. weduwe, woning. [16K178bel]
1622     Adriaen Adriaensz. Vreuchden, woning. [16K168bel]
1804     Noorddeel opgenomen in het Uitwateringskanaal.
1832     Hoogheemraadschap van Rijnland. [KB135d]
1841     Deel opgenomen in een uitbreiding van het Uitwateringskanaal. Eventuele restanten van de middeleeuwse boerderij zijn niet onderzocht of aangetroffen.
197..     Bouwland, omzet in groenstrook en tijdelijke schoolgebouwen. [Top]
2010     Groenstrook langs het Uitwateringskanaal.