M452     16M 274R met woning     Bilt     Leen van de heer van Katwijk
1306     Arnout van Duvenvoorde, woning met 16M genaamd die Bilt. Beleend door de heer van Katwijk. [14S431]
1306     Jan van Duvenvoorde, woning in de Duc en 15M of 16M. Beleend door Arnout van Duvevoorde die dit zelf in leen heeft van Dirk van Wassenaar. [14S180]
1414     Hendrik Harmansz. Beleend door de heer van Katwijk [14S431]
1447     Jan Hendriksz. Beleend door de heer van Katwijk [14S431]
1450     Katrijn van Boomgaert. [14S168bel]
1453     Jan Hendriksmansz. lijdweg. [14S151-1bel, 14S151-2]
1475     Klaas Gerrit Klaasz., woning genaamd de Cleine Bilt. Beleend door de heer van Katwijk [14S431]
1488     Coman Jan Hendriksz. erven. [#S431 (M452)]. [14S128-2bel]
1494     Klaas Gerritsz., woning vanouds geheten opten Dijckelinghe. Beleend door de heer van Katwijk [15S178, 14S431]
1513     Ariaen Dircksz. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1523     Adriaen Dirxz. [15S55-4bel]
1532     Willem Gerritsz. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1540     Jan Heynrics Heermansz. laan. [15S43-3bel]
1544     Adriaen Dirxz. [15S56-4bel]
1544     Bertholomeus Cornelisz. te Katwijk. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1544     Meens Cornelisz. 16M 274R woning met weiland en teelland. [15M452]
1561     Gherit Meessen op de Bilt, woning en 16,5M. [15M452]
1561     Cornelis Meesz. te Katwijk aan de Rijn. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1564     Cornelis Meess Biltman. [15M452]
1567     Nicolaes van Bronchorst. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1570     Jkhr. Jan van Mathenes. [15S133-3bel, 15S133-4bel]
1571     Maetenes. [16K34-11bel]
1571     Jkvr. Gerarda van Bronchorst. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1572     Nicolaes van Mathenes. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1581     Jkhr. Nicolaes van Mathenes. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1593     Matenes te Noordwijk. [16K116bel]
1593     Mr. Huybrecht. [16K114bel]
1594     Jacob van Mathenesse 127R de laan tot aan de Heerweg. [16K211-7]
1598     Brouchorst kinderen. Gebruiker Havinck Jansz. [15M452]
1601     Jkhr. Nicolaes van Mathenesse, heer te Hazertswoude. [16K195-1bel, 2bel]
1607     Jkhr. Nicolaes van Mathenes. [16K132-2bel]
1618     Jkhr. Cornelis van Mathenes, voogd van Joghan Stoop. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1649     Vr. Odilia van Wassenaer. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1677     Jkvr. Maria Joanna van Amstel van Mijnden. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1684     Jkhr. Diderick Johan van Stepraet. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1693     Biltman croost. [15S156-13bel]
1594     Jacob van Mathenesse, met oppervlakten van alle percelen. [16K211-5,6]
1695     Pieter Reinier van Stepraet, heer van Doddendael. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1708     Diederick Johan, baron van Stepraet, heer van Loenresloot. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1730     Baron van Stepraet. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1744     Vr. Maria Agnes, baronesse van Stepraedt, vrouwe van Loendersloot, Oucoop en ter Aar. Beleend door de heer van Katwijk. [15S178]
1832     Willem Taat en consorten, reder. [KB16, KB21-25, KB10d-11d, KB12d] behalve M452-1 van het Gasthuis van Katwijk aan Zee. [KB8]
194..     Deels opgenomen in de nieuwe provinciale weg. [M452-1, Top]
1962     Grotendeels opgenomen in de nieuwe wijk Hoornes en op/afrit N206. Eventuele restanten van het middeleeuwse woning de Bilt zijn niet onderzocht of aangetroffen. [Top]
197..     Deels opgenomen in de Schouthof [M452-1], de nieuwe wijk Rijnsoever als groenstrook en sportvelden. [Noorddeel M452-4,5] [Top]
197..     Bouw van een schoolgebouw van het Andreascollege in plaats van de sportvelden [M452-4, Top]
199..     Opgenomen in de wijk Rijnsoever. [M452-5, Top]