M450     759R     Weeshuis van Leiden, Onze Vrouwen Gilde te Katwijk.
1414     jkvr. Willem van Scoten. [14S431bel]
     zie delen
1607     Job Cornelisz. [16K132-2bel] Üv
1832     Willem Taat en consorten, reder en Cornelis Dubbelaar, rentenier. [KB18d,33d]
194..     Weiland een deels opgenomen in de nieuwe provinciale weg. [Top]
196..     Weiland, opgenomen in het nieuwe industriegebied 't Heen. [Top]

deel 1     539R     Weeshuis te Leiden
1450     Katrijn van Boomgaert. [14S168bel]
1453     Kartrijn van Boomgaert, Jan Klaasz. weduwe, verkoopt aan de Heilige Geest 5H. [14S151-1]
1544     Weeshuis te Leiden een deel van 7H 59R weiland. Gebruiker Mr. Claes orgelist. [15M450]
1561     Huiszitten of papelijke prove te Leiden. [15S178bel]
1561,64     Wezen te Leiden 5H. Huurder Pancraes Dirkz. [15M450]
1593     Weeshuis van Leiden 731R. Gebruiker Cornelis Cornelisz. Santman. [16K116]
1594     Wesen van Leiden. [16K211-5,6bel]
1598     Gebruiker Ruel Huygensz. [15M450]
1607     Weeshuis van Leiden 539R. [16K132-2]
1672     Weeshuis van Leiden 539R. [16K169]
1679     Wesen te Leiden. [15S147-6bel]
1708     Weeshuis van Leiden verkoopt aan Mr. Abraham van de Vroedschap 539R voor 105 gulden. [16K171]

deel 2     2,5H     Vrouwengilde te Katwijk aan de Rijn
1450     Hobben Dirkcz. geeft aan O.L.V. broederschap te Katwijk aan de Rijn circa 0,5M. [14S168]
1453     Hobbe Dirksz. [14S151-1bel]
1544     Onser Vrouwen gilde te Katwijk een deel van 7H 59R weiland. Gebruiker Mr. Claes orgelist. [15M450]
1561,64     Vrouwengilde te Katwijk aan de Rijn 2,5H. Huurder Pancraes Dirxz. [15M450]
1598     Gebruiker Ruel Huygensz. [15M450]
1679     Het dorp Katwijk aan de Rijn heeft een rente op zijn 2H. [15S147-6]