M449     1M 97R
1453     Vranck van Bouckhorst. [14S151-1bel]
1544     Jkvr. Van der Bouchorts te Leiden 1M 97R. Gebruiker IJsbrandt Dirksz. [15M449]
1561,64     Joost van Dam in Den Haag 1M 3,5H [met M448]. Huurder Ysbrandt Dirxz. [15M448]
1593     Rentmr. Treslong. [16K116bel]
1598     Joost van Dam in Den Haag. Gebruiker Fop Cornelisz. [15M449]
1832     Willem Taat en consorten, reder en Cornelis Dubbelaar, rentenier. [KB18d,33d]
196..     Weiland, opgenomen in het nieuwe industriegebied 't Heen. [Top]