M448     281R
1544     Cornelis Paedts te Leiden 2H 81R. Gebruiker Adriaen Maertensz. [15M448]
1561,64     Joost van Dam in Den Haag 1M 3,5H [met M449]. Huurder Ysbrandt Dirxz. [15M448]
1598     Joost van Dam in Den Haag. Gebruiker Fop Cornelisz. [15M448]
1832     Willem Taat en consorten, reder en Cornelis Dubbelaar, rentenier. [KB18d,33d]
196..     Weiland, opgenomen in het nieuwe industriegebied 't Heen. [Top]