M446     260R
1544     Joncfrouwe van Bouchorst te Leiden 2H 60R. Gebruiker IJsbrant Dirksz. [15M446]
1561,64     Joost van Dam in Den Haag 2,5H. Huurder Ysbrandt Dirxz. moer. [15M446]
1598     Joost van Dam in Den Haag. Gebruiker Fop Cornelisz. [15M446]
1832     Willem Taat en consorten, reder en Cornelis Dubbelaar, rentenier. [KB18d,33d]
196..     Weiland, opgenomen in het nieuwe industriegebied 't Heen. [Top]