M443     866R     Gasthuis van Katwijk aan de Rijn
1544     Pieter Maertensz. 8H 66R weiland. Gebruiker Willem Huygenz. [15M443]
1561,64     Pieter Maertensz. weduwe te Leiden 1M 2,5H. Huurder Adriaen Duess. [15M443]
1598     Joost Cornelisz. bleycker. Ook gebruiker. [15M443]
1671     Gasthuis van Katwijk aan de Rijn. [15S148bel]
1832     Jacob Zuyderduyn, veerschipper. [KB35]
196..     Weiland, opgenomen in het nieuwe industriegebied 't Heen. [Top]