M432     526R     Zusterhuis te Warmond.
1544     Zusterhuis te Warmond 5H 26R. Gebruiker Jan jonge Jaeps weduwe. [15M432]
1561,64     Zusters te Warmond 5H. Huurder Adriaen Duess. [15M432]
1598     Cornelis Willemsz. Ook gebruiker. [15M432]
1832     Klaas Haasnoot, zeeman. [18KB38d]
194..     Westrand opgenomen in de nieuwe provinciale weg. [Top]
196..     Weiland, opgenomen in het nieuwe industriegebied 't Heen. [Top]