M429     1M 40R     Zeven Getijden in St.-PietersKerk of O.L.V.kerk te Leiden
1544     Cornelis Willemsz. te Leiden 1M 40R weiland. Gebruiker Maerten Jansz. [15M429]
1561,64     Getijden in St.-PietersKerk van Leiden 1M 0,5H. Huurder Claes Mouwerynsz. [15M429]
1587     Zeven Getijden van de O.L.V.kerk te Leiden verkopen aan Claes Jacobsz. duynmeyer te Katwijk 1M 15R teelland voor een rente [15S16]
1598     Claes Jacobsz. Duynmeyer. Ook gebruiker. [15M429]
1832     Dirk Groen, olieslager. [18KB40d]
194..     Westrand opgenomen in de nieuwe provinciale weg. [Top]
196..     Weiland, opgenomen in het nieuwe industriegebied 't Heen. [Top]