M428     991R     Haesencamp     Vicarie op het Maria-altaar in de kerk te Katwijk aan de Rijn van Volbrecht (V4)
1502     Aernt Jans. [15S14-1bel]
1544     Een proeven te Leiden 9H 91R weiland. Gebruiker Pieter Arentsz. [15M428]
1561,64     Hr. Pieter Follebrechtsz. te Leiden 1M 4,5H. Huurder Jan Andriesz. te Rijnsburg. [15M428]
1587     Hr. Folbrechts proveland genaamd Haesencamp. [15S16bel]
1598     Maritge Ariaensdr. Ook gebruiker. [15M428]
1804     Doorgraven voor het Uitwateringskanaal en -oevers.
1832     Pieter van Wiarda, organist te Groningen. [18KB41-42]
194..     Westrand opgenomen in de nieuwe provinciale weg. [Top]
196..     Bouwland, opgenomen in het nieuwe industriegebied 't Heen. [Top]
196..     Kanaaloever, opgenomen in het nieuwe industriegebied 't Heen. [Top]