M427     722R     Kerk van Katwijk, Heilige Geest te Leiden
1492     Gijsbrecht Jan Wittez. [14S78-3bel]
1492     Heilige Geest te Leiden. [14S78-3bel]
1544     Kerk van Katwijk 7H 22R weiland. Gebruiker Jan jonge Jaeps weduwe. [15M427]
1561,64     Kerk van Katwijk aan de Rijn 1M 1H. Huurder Mathens Huyghensz. [15M427]
1598     Dirck Mathensz. [15M427]
1804     Opgenomen in het Uitwateringskanaal en -oevers.
1832     Dirk van der Burg, opziener der jacht. [18KB43]