M425     2240R erfpacht Kerk van Katwijk aan de Rijn,
1544     Hr. van Warmonds erven met meer ander 22H 40R weiland. Gebruiker Aelbrecht Cornelisz. met Jaep Dirksz. [15M425]
1561,64     Hr. van Warmond erven 3,5M verstoven wei en Mathens Huyghensz in erfpacht van de Kerk van Katwijk aan de Rijn 1,5H. Huurder Mathens Huyghensz. [15M425]
1571     Doorgraven voor het Mallegat.
1581     Dirk Mateesz. (M425-1) [16K55-4]
1581     Jacob van Duivenvoorde. Is door de nieuwe waterlosing doorsneden en blijft over ten zuiden 1M 349R en ten noorden 144R. Afgedolven en met aarde beworpen is 526R. (M425-2, samen 1619R) [16K55-1,2]
1598     Dirck Mathensz. Betaalt morgengeld voor 3M [met M426 en M427] omdat de duinen er over stuiven en de waterlozing er door gegraven is. [15M425, 15M427]
1804     Opgenomen in het Uitwateringskanaal en -oevers.
1832     Pieter van der Gugten erven. [KB163d,164]
194..     Doorsneden door de nieuwe provinciale weg. [Top]
197..     West: opgenomen in de nieuwe wijk Cleijn Duin. [Top]
2010     Oost: boerderij en weiland.