M423     48R henneptuin     erfpacht Kerk van Katwijk aan de Rijn,
1433     Simon Vrunnic. [14S124bel]
1544     Katwijker kerk 48R kenepthuyn. Gebruiker Matheens Huygenz. [15M423]
1561,64     Jacop Dirxz 4,5H of 3,5 H [met deel van M422?] in de Verloren cost. Gebruiker in erfpacht van de Kerk van Katwijk aan de Rijn. [15M423]
1598     Adriaen Arentsz nu mede-eigenaar en gebruiker. [15M423]
1832     Pieter van der Gugten erven. [KB162d]
200..     Bouwland, opgenomen in het nieuw wijkje Blekerei.