M421     154R thuyn     erfpacht Kerk van Katwijk aan de Rijn en de Baron van Wassenaar
1433     Aechte Dirk Jansz.. [14S124bel]
1544     Matheens IJsbrandtsz. weduwe te Noortigerhoudt 1,5H 4R tuin. Gebruiker Zuet Gheryt Dirken. [15M421]
1561,64     Dirk Jacopsz. zijn zoon te Katwijk aan de Rijn 1,5H hennepland. Huurder Jacop Dirxsz. Druyff. [15M421]
1598     Jan Jansz. Vinckenberch. Ook gebruiker. [15M421]

KB159    Bestaande uit vermoedelijk M421 met het land ten zuiden daaraan tot aan de weg (het huidige Schulpeinde).
1759     Jan van der Gugten erven hebben een erfpacht van de Kerk van Katwijk. De baron van Wassenaar koopt van de kerk deze erfpacht van fl. 6-0-0 = fl. 6,00 op een krocht bij de kerk. Later kadasternummer B 159 en daarna 1859. [n7 nr16, erfpacht]
1776-1803     Jan van der Gugten erven. [n7 nr16, erfpacht]
1804-1814     Pieter van der Gugten. [n7 nr16, erfpacht]
1815-1836     Pieter van der Gugten weduwe. [n7 nr16, erfpacht]
1832     Pieter van der Gugten erven, weiland. [KB159d, n7nr16]
1837-1888     Dirk Hartenus en Gerardus van der Gugten. [n7 nr16, erfpacht]
1889-1918     J van der Gugten Dz.. [n7 nr16, erfpacht]
193..     Bouwland en deels bebouwd met nieuwe huizen langs de Noordwijkerweg. [Top]
200..     Bouwland, opgenomen in het nieuw wijkje Blekerij.