M419     107R uiterdijk, Burgraafshof     erfpacht heer van Katwijk,
1544     Huis te Wassenaar 1H 7R uiterdijk. Gebruiker Cornelis Claesz. [15M419]
1561     Hr. van Wassenaar 1,5H genaamd Burchgraeffshoff. Huurder Ysbrandt Dirxz. moer. [15M419]
1564     Jacop Jacopsz. schout te Katwijk. [15M419]
1565     Philips de Ligne geeft Jacob Jacobsz., schout van Katwijk, met erfpacht circa 1H uiterdijck, een sudse, tegenover de molen van Katwijk aan de Rijn om een huis op te timmeren en een kalkoven. [15S83]
1598     Jacop Jacopsz. schout erven. Gebruiker Maerten Barentsz. [15M419]
1756-1782     Cornelis Amerikz. Schaap in erfpacht van de Heer van Katwijk, 100R [n7nr36, erfpachters 1776-1920]
1782-1789     Jakob en Cornelis Schaap in erfpacht [n7nr36, erfpachters 1776-1920]
1789-1798     Cornelis Schaap en Leendert Hofhout in erfpacht [n7nr36, erfpachters 1776-1920]
1798-1801     Ameriksz. Schaap en erven Hofhout in erfpacht [n7nr36, erfpachters 1776-1920]
1801-1803     Ameriksz. Schaap en As van Dalen in erfpacht [n7nr36, erfpachters 1776-1920]
1803-1812     Jan Varkevissser in erfpacht  [n7nr36, erfpachters 1776-1920]
1812-1838     Dirk Dirksz. van Duijn, koopmann, in erfpacht [KB1011-13, n7nr36, erfpachters 1776-1920]
1838-1882     Cornelia de Ruyter en daarna Cornelis van Dijn in erfpacht [n7nr36, erfpachters 1776-1920]
1882-1891     Doeder Weijhe in erfpacht [n7nr36, erfpachters 1776-1920]
1891-1921     Gemeente Katwijk in erfpacht  [n7nr36, erfpachters 1776-1920]
1924     Gemeente katwijk. De erfpacht is vervallen [n7nr36, erfpachters 1776-1920]