M409     146R boomgaart en woning     Vicarie op het Maria-altaar in de kerk te Katwijk aan de Rijn van Volbrecht (V4)
1544     Een proeven te Leiden 1H 46R de boomgaard waar Gheryt Claesz. woont. [15M409]
1561,64     Hr. Pieter Follebrechtsz. te Leiden 1,5H. Huurder Meynsgen Jan Fransz. weduwe. [15M409]
1598     Marritgen Ariaensdr. [15M409]