M408     136R henneptuin achter het huis
1544     Willem Pietersz. scrijnerskrocht 1H 36R achter het huis. [15M408]
1561,64     Meyns Jan Fransz. weduwe 1,5H eigen huis en henneptuin achter het huis. [15M408]
1598     Lenaert Jansz. weduwe. [15M408]