M406     147R henneptuin, krocht     erfpacht Heilige Geest te Katwijk aan de Rijn
1544     Cornelis Jansz. mandemaicker 1H 47R zijn krocht ten noorden aan het kosterhuis. [15M406]
1561,64     Heilige Geest te Katwijk 1,5H hennepland. Huurder Meynsgen Jan Fransz. weduwe. [15M406]
1598     Heynrick Maertensz In erfpacht van de Heilige Geest te Katwijk aan de Rijn. [15M406]