M405     310R lijnbaan en huis
1544     Jaep Claesz.,3H 10R zijn lijnbaen waar hij op woont. [15M405]
1561,64     Jeroen Allairtsz. 0,5M zijn huis, lijnbanen en krochtje. [15M405]
1598     Andries Cornelisz. lijndraeyer zijn lijnbaan met het erf waar het huis op staat. [15M405]