M403     140R werf, lijnbanen
1544     Huych Jacobsz. 1H 40R zijn werf. [15M403]
1564     Geen vermelding. [15M403]
1598     Jan Cornelisz. zijn erf waar het huis op staat met de nettegarensbanen. [15M403]