M401     112R henneptuin met woning     Heilige Geest te Katwijk
1544     Heilige Geest te Katwijk 1H 12R de werf waar Jaep Gherytsz. op woont. [15M401]
1561,64     Anna Jacop Mathijss. weduwe 1H haar huis en henneptuin ten noorden van het huis. [15M401]
1598     Claes Jacobsz. Duynmeyer. Zijn huis en erf. [15M401]