M397     160R achter het huis
1544     Gheryt Jacobsz. te Leiden 1,5H 10R achter het huis. Gebruiker Jan Fransz. [15M397]
1561,64     Dammes Jacopsz. [15M397]
1598     Dammas Jacobsz. [15M397]