M394     125R henneptuin achter het huis
1544     Cornelis Aelbrechtsz. 1H 25R achter het huis. [15M394]
1561,64     Huych Cornelisz. 1H zijn huis en henneptuin. [15M394]
1598     Aelbrecht Cornelisz. Slot zijn tuin en erf waar het huis op staat. [15M394]