M393     48R boomgaard achter het stalhuis
1544     Dirk Danielsz. 48R achter het stalhuis. [15M393]
1561,64     Aerndt Cornelisz. 0,5H zijn huis en boomgaard. [15M393]
1598     Arent Cornelisz. mandemaeckers weduwe achter haar huis. [15M393]