M390     84R boomgaard achter het huis en vishuisje
1544     Cornelis Arentsz. 84R achter het huis. [15M390]
1561,64     Cornelis Aerndtsz. buedt 0,5H zijn huis en boomgaard en vishuisje beneden aan het water. [15M390]
1598     Cornelis Pietersz. weduwe. [15M390]