M389     109R, henneptuin achter het huis en huisje aan het water
1544     Dirk Symonsz. weduwe 1H 9R achter het huis. [15M389]
1561,64     Pancraes Dirxz. 1H zijn huis en erf/ henneptuin of weitje achterom en het huisje aan het water. [15M389]
1598     Jan Gerritsz. Duyveland met Trijn Pietersdr., hun tuinen achter het huis. [15M389]