M388     88R henneptuin achter het huis
1544     Pouwels Dirksz. 88R achter het huis. [15M388]
1561,64     Marritgen Willem Huyghensz. weduwe 0,5H haar huis en erf/henneptuin achterom. [15M388]
1598     Styntte Willemsdr. [15M388]