M384     457R     werf, blekerij     Heilige Geest te Katwijk, erfpacht wezen van Leiden en Katwijk en baron van Wassenaar
1460     Klaas Duvings met een akkertje (M384). [14S142bel]
1465     Aarnt Jansz. [14S153bel]
1465     Aem Jansz. verkoopt aan de Heilige Geest een erf (M384). [14S153]
1506     Heilige Geest gilde en Floris Jacobsz. [15S73-1bel]
1520     Pieter Aernts van Katwijk aan de Rijn is schuldig aan Florijs van Boosch een rente verzekerd op een huis, barge, boemte en potinge waar Pieter Aernts nu op woont. [15S4]
1521     Heilige Geest te Katwijk. [15S51bel]
1523     Ghijsbrecht van de Bouchhorst verkoopt aan de Heilige Geest een akker waar een huis op placht te staan. Gebruiker Willem Willemsz. [15S55-7]
1523     Mr. Gherijt v.d. Laen. [15S55-7bel]
1528     Pieter Aernts van Katwijk aan de Rijn is schuldig een rente aan Florijs Boosch erven. [15S4]
1544     Pieter Arentsz. 4H 57R werf met teelland. Hij neemt dit in eeuwige pacht aan van de wezen [15M384, 15S56-7bel, 15S56-7, 15S56-7bel]
1561,64     Cornelis Meesz. Hoffwey, huis met boomgaard en daarachter 4,5H in drie percelen in erfpacht van: 3/4H van het Heilige Geestgilde te Katwijk aan de Rijn, 3/4H van de Wezen te Leiden en 3H van Cornelis Willemsz. Otgen erven te Leiden en nog een ander. [15M384]
1598     Fop Cornelis eigenaar of erfpacht waar het huis op staat. [15M384]
1613     Fop Cornelisz. en Cors. Jansz. huis en erf. [16K194]

KB     Het perceel is deels KB812 en KB813 minus de erven en huizen aan de Voorstraat.