M383     426R     blekerij      Falye Baghynnen te Leiden.
1460     Klaas Duvings huis en erf. [14S142bel]
1460     St.-Agnieten. [14S142bel]
1460     Huig Huigensz. verkoopt aan St.-Agnieten een stuk zaadland. [14S142]
1506     Faliebegijnen te Leiden. [15S73-1bel]
1506     Gherijt Gherijtsz. land bij het molenhuis. Hr. Lambrecht Cost, commandeur en pastoor te Katwijk aan de Rijn verkoopt een rente aan het O.L.V.gilde hier op. [15S73-1]
1520     Mouwerijn Claesz. [15S4bel]
1521     Jannetgen, weduwe van Geryt Gerytsz., verkoopt aan St.-Agnieten 0,5H land met 0,5H tuin. [15S51]
1544     Falie Bagijnen te Leiden 4H 26R. Gebruiker Jannetgen Gherytsz. weduwe. [15M383]
1561,64     St.-Agnieten zusterhuis te Leiden 4H. Huurder Pieter Jacopsz. Vlaming. [15M383]
1598     Gebruiker Fop Cornelisz. [15M383]
1613     Sint Agnietenhof 406R. Gebruiker Fop Cornelisz. [16K194]

KB813     Dit perceel bestaat uit M383 en een deel van M384 minus de huizen en erven aan de Voorstraat en minus de Sandsloot.
1763     Pieter Boers heeft een erfpacht van de Kerk van Katwijk. De baron van Wassenaar koopt van de kerk deze erfpacht van fl. 1-2-8 = fl. 1,12 op een blekerij, verponding 58, later kadasternummer B 813. [n7 nr23, erfpacht]
1775-1783     Pieter Boers. [n7 nr23, erfpacht]
1784-1795     Pieter Willem Boers. [n7 nr23, erfpacht]
1796-1797     Cornelis Soleij en Jan Roodhuizen. [n7 nr23, erfpacht]
1798-1801     Jan Boers. [n7 nr23, erfpacht]
1802-1805     Adrianus Hogewoning. [n7 nr23, erfpacht]
1806-1845     Pieter van Steeenbergen. [n7 nr23, erfpacht]
1832     Pieter van Steenbergen, koopman te Amsterdam. [n12, kadaster]
1846-1866     Klaas den Broeder. [n7 nr23, erfpacht]
1867-1879     Cornelis van Paridon. [n7 nr23, erfpacht]
1880-1921     Arie van Paridon. [n7 nr23, erfpacht]