M380     195R     Provenland van Jop van Delft (V3)
1544     Gheryt Jansz. te Delft 1H 95R. Gebruiker Jaep Huygenz. [15M380]
1561,64     Hr. Jop Gherritsz. kapelaan te Leimuiden 2H. Huurder Jacop Huyghensz. [15M380]
1590     Hr. Job met provenland. [15K225bel]
1598     Jop Gherritsz. te Delft. Gebruiker Zeel Arentsdr. [15M380]
1832     Cornelis Varkevisser, logementhouder van de Roskam. [KB1167d]
194..     Bouwland een deels opgenomen in de nieuwe Molentuinweg. [Top]