M379     177R     Kerk van Katwijk aan de Rijn.
1544     Katwijker kerk 1H 77R. Gebruiker Adriaen Maertensz. [15M379]
1561,64     Kerk van Katwijk aan de Rijn 2H. Huurder Jacop Huyghensz. Jaepoem. [15M379]
1598     Gebruiker Zeel Arentsdr. [15M379]
1832     Cornelis Varkevisser, logementhouder van de Roskam. [KB1167d]
194..     Bouwland, deels opgenomen in de nieuwe Molentuinweg. [Top]
1951     West: bouwland, opgenomen in de nieuwe wijk Molenblok.