M378     467R     Van Leeuwen
1484     Klaas van Leewen. [14S109-3bel]
1544     Neeltgen van Leeuwen te Leiden 4H 67R. Gebruiker Pieter Claesz. [15M378]
1561     Neeltgen van Leeuwen te Leiden 4,5H. Huurder Adriaen Maertensz. te Delft. [15M378]
1564     Neeltgen van Leeuwen erven te Leiden 4,5H. [15M378]
1598     Marie van der Mij. Gebruiker Zeel Arentsdr. [15M378]
1832     Cornelis Varkevisser, logementhouder van de Roskam. [KB1167d]
194..     Deels opgenomen in de nieuwe Molentuinweg. [Top]
1951     Bouwland, opgenomen in de nieuwe wijk Molenblok.