M375     356R     erfpacht Kerk van Katwijk aan de Rijn, Gasthuis van Katwijk aan Zee
1544     Jaep Huyghenz. 3H 56R weiland in erfpacht voor het huys. [15M375]
1561,64     Jacop Huyghenz. Jaepoem 3,5H in erfpacht van de Kerk van Katwijk aan de Rijn. [15M375]
1598     Gebruiker Jaep Huyghensz. Jaepoem weduwe. [15M375]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee. [KB1170,71]
194..     Deels opgenomen in de nieuwe proviciale weg. [Top]
1951     Bouwland, opgenomen in de nieuwe wijk Molenblok.