M363     1319R     werf     erfpacht
1502     Harman Egebrechtsz. geeft Gerrit Jan Kerstantsz. een pand van een vrije woning en 1,5M en boomte en potinge in Katwijk. [15S48]
1505     Heynric Gerritsz. de bryete neemt in eeuwige erfpacht van Heynric Joostensz. een huis met boomte en poting en Üv
1505     Heynric Gerritsz. stelt tot onderpand van bovenstaande het huis en erf met 1,5M waar hij nu woont in Katwijk, waarop een rente staat. [15S46-2]
1506     Mary Symon Dircz. weduwe haar huis en erf. Hr. Lambrecht Cost, commandeur en pastoor te Katwijk aan de Rijn verkoopt een rente aan het O.L.V.-gilde hier op. [15S73-2]
1514     Mourijn Claesz. verkoopt deputaten en memoriemeesters van de St.-Pieterskerk een rente verzekerd op circa 2H. [15S10-2]
1544     Pieter Jansz. 13H 19R werf met teelland. [15M363]
1561,64     Cornelis Pietersz. 13H zijn huis met henneptuin en weiland. Ook gebruiker. [15M363]
1584     Maerten van Rossum woning met 1,5M land. Gerrit Wiggertsz. van Duveland geeft het Annaklooster een rente hier op die Maerten van Rossum uitkeert. [15S47]
1598     Alewijn Meesz. Gebruiker Gerrit Dirksz. Leffens. [15M363]
1660     Percijn. [16K50-10]
194..     Bebouwd met nieuwe huizen langs de Baron van Wassenaerweg-Vinkeweg. [Top]