M362     429R
1505     Mr. Gerryt Wit meester. [15S46-2bel]
1506     Marij en Crijn Jansdr. [15S73-2bel]
1544     Hr. Cornelis Willemsz. met meer anderen 4H 29R. Gebruiker Jan Jacobsz. [15M362]
1561,64     Hr. Ghijsbrecht Gherritsz. te Leiden 4H. Huurder Cornelis Pietersz. Aerndts. [15M362]
1598     Allewijn Meesz. Gebruiker Gerrit Dirksz. Leffens. [15M362]
1613     Mr. Reynier van Persijn en consorten. [16K31bel]
1646     Commissaris Percijn, delen van een blekerij van 2M, een voorland van 214R en een lijnbaan van 46R langs de Hereweg en niet gebruikt land van 2M 170 R. [16K39]
1660     Commissaris Percijn. [16K50-10]
1780-1905     zie KB361 erfpacht 1
194..     Bebouwd met nieuwe huizen langs de Baron van Wassenaerweg. [Top]