M360     3M 45R met woning     ambachtsvrouw van Katwijk
1544     Jan Wyggersz. 3M 45R woning waar Jaep Huygenz. woont. [15M360]
1561     Jan Whigghersz. te Leiden 3M 1H, woning en 3M 1H wei- en teelland [met M359]. Huurder Jacop Huyghens Jaepoem. [15M360]
1564     Jan Whigghersz. erven te Leiden. [15M360]
1598     Dirck Jeroensz. Ook gebruiker. [15M360]
1613     Claes Dirksz. [16K31bel]
1660     Pieter Claesz. [16K50-11]
1661     Jannitge Jansdr., weduwe van Claes Claes Aldersz. (zoon van Neeltje Claesdr, dochter van Jeroen Claesz, zoon van Claes Dirck Jeroensz, zoon van Dirck Jeroensz) verkoopt aan Maria van Reigersbergen [ambachtsvrouw van Katwijk] 3M van een perceel van 4M. [15S80]
1661     Jannitge Jansdr., weduwe van Claes Claes Aldersz. en haar zoon met het gedeelte dat gesepareerd werd. [15S80bel]
1675     Heer van Katwijk. [15S81bel]
1675     Willem van Liere naast 1M, door Heyndrick Pietersz. Lelyvelt gekocht van de weeskinderen van Pieter Claesz. van Duyn en Machtelt Jacobs van der Harst. [het deel dat gesepareerd was]. [15S81]
1832     Abraham Johz. Harteveld, brander te Leiden. [KB543d,546-547]
194..     Deels opgenomen in de nieuwe proviciale weg. [Top]
1988     Deels opgenomen in de verlegde N206.
20..     West: braakland voor de nieuwe wijk Zanderij. Oost: Chinees restaurant.