M359     52R     ambachtsvrouw van Katwijk
1544     Jaep Huygenz. 52R. [15M359]
1561     Jan Whigghersz. te Leiden. Huurder Jacop Huyghens Jaepoem. [15M359]
1564     Jan Whigghersz. erven te Leiden. [15M359]
1598     Dirck Jeroensz. Ook gebruiker. [15M359]
1660     Vrouw van Katwijk. [16K50-12]
1661     Jannitge Jansdr., weduwe van Claes Claes Aldersz. (zoon van Neeltje Claesdr, dochter van Jeroen Claesz, zoon van Claes Dirck Jeroensz, zoon van Dirck Jeroensz) verkoopt aan Maria van Reigersbergen [ambachtsvrouw van Katwijk] 3M van een perceel van 4M. [15S80]