M358     941R met woning     ambachtsvrouw van Katwijk
1544     Pieter Claesz. 9H 41R woning. [15M358]
1561     Jacop Jacops schout te Katwijk 1,5M. Huurder Pancreas Dirxz. [15M358]
1564     Cornelis Meess. Hoffwey. [15M358]
1598     Dirck Jeroensz. Ook gebruiker. [15M358]
1660     Vrouw van Katwijk. [16K50-12]
1661     Jannitge Jansdr., weduwe van Claes Claes Aldersz. (zoon van Neeltje Claesdr, dochter van Jeroen Claesz, zoon van Claes Dirck Jeroensz, zoon van Dirck Jeroensz) verkoopt aan Maria van Reigersbergen [ambachtsvrouw van Katwijk] 3M van een perceel van 4M. [15S80]
1832     Abraham Johz. Harteveld, brander te Leiden. [KB537,543d, 545]
1988     Deels opgenomen in de verlegde N206.
20..     Braakland voor de nieuwe wijk Zanderij.