M355     9M 93R met woning    Helft van de Hof van Valkenburg
1265     Heer van Teilingen, de helft van de Hof van Valkenburg [met M331, 14S441]
1336     Heer Herbaren, de broer van Simon van Benthem, de helft van het hofland. [met M331, 14S441]
1434     Mathens Jan Coddenz. en Pieter Jan Gijssen. [14S363-1bel, 2bel]
1462     Heiman Boudijns. [14S430bel]
1544     Cornelis Willemsz. te Leiden 9M 93R met Neeltgen van Leeuwens halve hont. Ook gebruiker [15M355]
1548     Cornelis Willemsz. [15S50-1bel]
1561,64     Cornelis Willemsz. erven 10M 2,5H, woning [met M354 en M353 en 0,5H van Neeltge van Leeuwen]. Huurder Berthelmees Jacopsz. [15M355]
1598     Cornelis Willemsz. te Katwijk. Ook gebruiker. [15M355]

M355-1
1832     Klaas Haasnoot, zeeman. [KB1178]
1951     Bouwland, opgenomen in de nieuwe wijk Molenblok.

M355-2
1601     ...aentge...en....jo... [16K192-4bel]
1832     Arend Prins, koopman. [KB1220-27]
194..     Deels opgenomen in de nieuwe proviciale weg. [Top]
1988     Opgenomen in de N206 (kruispunt met de N441).