M342     347R met uiterdijk     erfpacht Kerk van Katwijk.
1544     Kerk van Katwijk 3H 47R met uiterdijk. Gebruiker Adriaen Maertensz. [15M342]
1561,64     Adriaen Maertensz. te Delft in erfpacht van de kerk 1H, ook gebruiker en 2,5H wel toegemaakt land, huurder Adriaen Duess. [15M342]
1598     Gebruiker Lubbrandt Pietersz. [15M342]
1759     Kerk van Katwijk verkoopt de erfpacht aan de heer van Katwijk, staande op een huis op een uiterdijk [n7nr12, erfpachters 1759-1921]
1832     Uiterdijk: P.F. Hubrecht en consorten in erfpacht van de Baron van Wassenaar [KB1021-23, n7nr12]
197..     Bouwland, opgenomen in een uitbreiding van de wijk Molenwijk. [Top]