M340     924R met uiterdijk     Kapelrie Aarnts (V24), Lopsen, St-Catharinagashuis te Leiden,Vicarie van O.L.V. in St.-Barbarengasthuis (V13)
     Zie delen
1832     Jan van der Gugten, landbouwer. [KB1184-85]
197..     Bouwland, opgenomen in een uitbreiding van de wijk Molenwijk. [Top]

M340-1     1M     Regulieren te Leiden, St-Catherinengashuis te Leiden
1456     Jan Piet(ersz.) Dirksz. en Willem van Lebbe. [14S66bel, 14S58-1bel]
1456     (Jan) Pieter Dirksz. geeft voor medegave aan Dirk Aarnts. en zijn dochter Klaar, diens vrouw 0,5M. Gebruikers Klaas Dirk Jacobsz 0,5M en Mees Temans. [14S58-2, 6, 14S87-1]
1456     Jan Pieter Dirksz. geeft voor medegave aan Dirk Aarnts en zijn dochter Klaar, diens vrouw 1M. Gebruiker Klaas Dirk Jacobsz voorschreven. [14S58-5]
1456     Dirk Aentsz. met land dat Mees Semans gebruikt. [14S58-6bel]
1467     Dirk Aarnts sticht een kapelrie en schenkt hieraan voorgaande 0,5M + 0,5M. Zijn zoon Jan Aarntsz. wordt priester van de kapel, waarna de begeving vervalt aan de Regulieren buiten de Rijnsburger poort. [14S87]
1467     Jan Aarntsz. wordt priester van de kapelrie
1526     Land van het klooster buiten de Rijnsburgerpoort (Lopsen) vervalt aan het St.-Catharineklooster. [na 14S86]
1544     St.-Catharinagasthuis te Leiden, een deel van 9H 24R met uiterdijk. Gebruiker Jan Aertsz. [15M340]
1561,64     St.-Catharinagasthuis te Leiden 5H met uiterdijk. Huurder Jan Huyghensz. te Valkenburg. [15M340]
1598     St.-Catharinagasthuis 1M. Gebruiker Jan Jansz. [15M340]
1602     St. Catharijne gasthuis, 496R en uiterdijk (hier in M415 gerekend). Gebruiker Jan Jansz. [16K146-5, 6, 7]
1610     St. Catharijne gasthuis geeft in erfpacht aan Willem Willemsz. Warmont 14R en 52R uiterdijk. [16K150-6,7]
1618     St. Catharijne gasthuis 483R en 14R over de heerweg en 52R uiterdijk. Gebruiker Jacob Speck. [16K150-5, 6, 7]

M340-2     4H     O.L.V. vicarie in St.-Barbarengasthuis (V13)
1452     Willem Dirksz. van Poelgeest sticht een O.L.V. vicarie in St.-Barbarengasthuis. [14S66b]
1456     Hr. Pieter Willemsz., geestelijk land. [14S58-1bel, 2bel, 6bel]
1456     Jan Pieter Dirksz. geeft voor medegave aan Dirk Aarnts. en zijn dochter Klaar, diens vrouw 3,5H. Gebruiker Heyman Boudius. [14S58-1]
1456     Dirk Aarntsz. apteker verkoopt aan priester Jan Aarntsz. voor de kapelrie van St.-Barbarengasthuis 2 akkers van 3,5H. [14S66]
1456     Dirk Aarntsz met land dat nu Heyman Boudijns gebruikt. [14S58-5bel]
1494     Willem Dirksz. van Poelgeest wordt bedienaar van de vicarie. [14S66b]
1509     Cornelis van Poelgeest wordt bedienaar van de vicarie. [14S66b]
1529     Gerard van Poelgeest wordt bedienaar van de vicarie. [14S66b]
1544     Hr. van Poelgheest, ridder, een deel van 9H 24R met uiterdijk. Gebruiker Jan Aertsz. [15M340]
1544     Karel van Poelgeest wordt bedienaar van de vicarie. [14S66b]
1561,64     Hr. van Puelgeest, kanunnik te Naaldwijk, 4H. Huurder Jacop Huyghensz. Jaepoem. [15M340]
1598     Jacob Huyghensz. Jaepoom 3H gekocht van Hr. van Poelgeest. Ook gebruiker. [15M340]
1618     Crijn Huygen. [16K150-5]