M331     12M 280R     Hof van Valkenburg De reconstructie is onzeker
1265     Heer van Teilingen, de helft van de Hof van Valkenburg. [met M355, 14S441]
1336     Heer Herbaren, de broer van Simon van Benthem, de helft van het hofland. [met M355, 14S441]
     Zie delen
1598     Crijn Huyghensz. 11M 5H. Ook gebruiker. [oppervlak moet fout zijn, zie hieronder de andere posten van 1598 15M331]

M331-1     2M geestland     erfpacht Abdij Leeuwenhorst en O.L.V.-gilde
<1434     Dirk Hamenz. kinderen, jonge Jans kinderen, Jan Philipsz. en Willem van Lis, 2M geestland waarop een rente van de Abdij Leeuwenhorst. [14S322, 14S363-1]
1434     Willem van Bogaert en Aechte Willemsdr. van Lis willen voorgaande rente overzetten op het huis en 5M land [M331-2] dat zij gekocht hebben en nu op wonen. [14S323, 14S363-1]
1451     Aecht Willem van Lijssendr. heeft een rente van Onze Vrouwen in Katwijk op een huis en erven in Katwijk. [14S174]
1470     Aarnt van Bogaerts, voorheen zijn moeder Acht Willem van Lyssen 2M geestland in 4 percelen in erfpacht van de Abdij Leeuwenhorst. De erfpacht mag verhaald worden op zijn huis en land dat hij nu bewoont en zijn moeders huis aan de hofweide [M331-2]. [14S289, 14S363-1]
1537     Claes Jacobs, circa 2M in 4 percelen in erfpacht van de abdij Leeuwenhorst. Erfpacht mag verhaald worden op het huis en 5M aan de hofweyde [M331-2] waar voorheen Aernt te Boemgaert op woonde. [15S99-1, 14S363-1]
1544     Adriaen Maertensz. een deel van 12M 280R. [15M331]
1550     Pieter Claes Jaep Woutersz. met bruikwaar. [15S6-1bel]
1552     Pieter Claesz., voorheen Aernt Boigaert, 2M in erfpacht van de abdij Leeuwenhorst. De erfpacht mag verhaald worden op het huis en 5M [M331-2] aan de hofweyde. [15S113, 14S363-1]
1561,64     Adriaen Maertensz. te Delft een deel van 13,5M. Huurder Adriaen Duess. [15M331]
1571     Adriaen Maertensz., daarna Pieter Maertsz weduwe van Katwijk te Leiden. [16K191-9bel, 8bel]
1582     Adriaen Maertens. [15S1-1bel]
1595     Dircgen Ulrijxdr. te Leiden. [15K227bel]
1598     Segher Huyghensz. cum socys 2M. Gebruiker Crijn Huygensz. [15M331]
1601     Arijs Jans. [16K192-8bel]
1620     Claes Pietersz Jam. [16K59-1,2]
1660     Cornelis Gerritsz. Dijcksheul weduwe. [16K50-14]
1832     Cornelis van Beeveeren erven. [KA1098d]
199..     Deels opgenomen in de Westerbaan, voorheen hertenkamp. [Top]
2010     Oost: grasland en voormalige ingenieurswoning van de Leidsche Duinwater Maatschappij.

M331-2     5M (3H) met huis      rente O.L.V.-gilde, erfpacht Abdij Leeuwenhorst, beleend door de heer van Katwijk.
1434     Willem van Bogaert en Aechte Willemsdr. van Lis, het huis en 5M land dat zij gekocht hebben en nu op wonen [14S323, 14S363-2]
1451     Aecht Willem van Lijssendr. heeft een rente van Onze Vrouwen in Katwijk op een huis en erven in Katwijk. [14S174]
1451     Haestgen Dirk Lijsens. [14S174-bel]
1447     Aarnt van Bogaerts, huis en erf in erfpacht van de Abdij Leeuwenhorst. [14S276, 14S363-2]
1462     Aarnt Bogairt Willemsz., een huis, erf en 4M belast met een rente van de Abdij Leeuwenhorst en het Onser Vrouwen gilde. Beleend door de heer van Katwijk na opdracht uit eigen [14S430].
1470     Aarnt van Bogaerts, voorheen zijn moeder Acht Willem van Lyssen, zijn huis en land dat hij nu bewoont en zijn moeders huis aan de hofweide. [14S289, 14S363-2]
1480     Aarnt Bogairt Willemsz.. Door de heer van Wasssenaar in eigendom gegeven. [14S430]
1537     Claes Jacobs, voorheen Aernt te Boemgaert, het huis en 5M aan de hofweyde waar voorheen Aernt te Boemgaert op woonde. [15S99-1, 14S363-2]
1544     Adriaen Maertensz. een deel van 12M 280R. [15M331]
1550     Adriaen Marthijnsz. is een rente schuldig aan het St.-Catharinagasthuis verzekerd op 4H. [15S6-1]
1550     Pieter Claes Jaep Woutersz. met bruikwaar. [15S6-1bel]
1552     Pieter Claesz., huis en 5M aan de hofweyde. [15S113, 14S363-2]
1561,64     Adriaen Maertensz. te Delft een deel van 13,5M. Huurder Adriaen Duess. [15M331]
1582     Adriaen Maertens. [15S1-1bel]
1595     Pieter Glaertsz. weduwe van Katwijk, dat Adriaen Maertsz. was.. [15K227bel]
1598     Andries Jansz. 2M 4,5H, ook gebruiker en Cornelis Willemsz. 2M 4,5H, ook gebruiker. [15M331]
1620     Tryn Maertens [M331-2a] en Symon Crynen. [M331-2b] [16K59-3,4]
1787     Voormalige Abdij Leeuwenhorst verkoopt de erfpacht aan Van Wassenaar [n7nr141, erfpachters 1788-1891]
1832     Jacobus Feltz, predikant te Beverwijk [KB1230, KB1219d]
194..     Doorsneden door nieuwe provinciale weg.
1988     Deels opgenomen in rotonde Kooltuinweg-Westerbaan met de N441.
2004     Weiland en militaire barak. [20K609-08d]

M331-3     3M 0,5H
1434     Dirk Lisoen met boemmeer. [14S363-2bel]
1434     Dirk Lisen. [363-1bel]
1462     Floris Dirk Lyez. [14S430bel]
1544     Adriaen Maertensz. een deel van 12M 280R. [15M331]
1550     Ariaen Martijnsz.. [15S6-1bel]
1561,64     Adriaen Maertensz. te Delft een deel van 13,5M. Huurder Adriaen Duess. [15M331]
1582     Adriaen Maertens. [15S1-1bel]
1593     Dircgen Vlricx. erven [16K112-1bel]
1598     Dircksen ulrich erven. 3M 0,5H. Gebruiker Huybert Jeroensz. [15M331]
1599     Seger Huigensz. steenplaetser te Leiden, een rente op zijn steenplaats met 3M. [15S59]
1601     Fop Cornelisz te Katwijk. [16K192-6bel]
1620     Adriaen Stalparel. [16K59-4bel]
1832     Jan van der Gugten en consorten. [KB1213-1216]
1988     Deels opgenomen in de N206 en Kooltuinweg
2004     Weiland en boerderij Johanneshoeve. [20K2138]

M331-3a     [99,3a = 700R]
1608     Jacob van Assendelff Jansz. 716R. [16K67-2]
1832     Jan de Bruin erven. [KB1212]
2004     Kassen. [KB1356]

M331-3b     [55a = 388R]
1832     Gasthuis van Katwijk aan Zee. [KB1234]
2004     Weiland. [KB612d]

Erfpacht 1    KB1218-1219, 1230
1787     Baron van Wassenaar koopt van de voormalige Abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst een erfpacht van fl. 1-5-0 = fl. 1,25 op 14H land van Jacob van Rhijn. Belend: noordoost het Melkpad, zuidoost Johan Frederik Weijman, zuidwest Dirk Taat en noordwest hr. Baljuw Boers. Later kadasternummer B 896-897. [n7 nr141, erfpacht]
1788-1791     Jakob van Rhijn. [n7 nr141, erfpacht]
1792-1801     Dirk Dorrepaal. [n7 nr141, erfpacht]
1802-1805     Maarten Spaanderman. [n7 nr141, erfpacht]
1806-1811     Jacob Varkevisser. [n7 nr141, erfpacht]
1812-1823     Willem Dorrrepaal. [n7 nr141, erfpacht]
1824-1837     Jacob van der Feltz. [n7 nr141, erfpacht]
1832     Jacobus van de Feltz, predikant te Beverwijk. Weiland
1837-1838     Christiaan Hummel. [n7 nr141, erfpacht]
1839     J.W.F.Bresler. [n7 nr141, erfpacht]
1840-1842     Catharina Vos, weduwe van Veen. [n7 nr141, erfpacht]
1843-1862     A.P. Roest van Limburg. [n7 nr141, erfpacht]
1863-1875     Anthonius Karel de Koning. [n7 nr141, erfpacht]
1876-1891     O. Baron van Wassenaar. Hierna door confusie teniet gedaan.. [n7 nr141, erfpacht]
.