M327     5M 9R, de Tucht     Weeshuis van Leiden.
1439     Gerrit Willemsz. [14S82-5bel]
1463     Ermgaart Pieter Stoope weduwe. [14S24-1bel]
1466     Roelof Pieters Stoofz. verkoopt aan de Heilige Geest Land land met laan geheten de Tucht. [14S147-1]
1544     Wezen te Leiden 5M 9R met de Notwech. Gebruiker Jan Willemsz. [15M327]
1550     Heilige Geest te Leiden. [15S7-1bel]
1556     Heilige Geest van Leiden. [15S57bel ]
1561,64     Wezen te Leiden 5M 5,5H [met M328]. Huurder Cornelis Pietersz. blockien van Valkenburg. [15M327]
1598     Gebruiker Huybert Pietersz. Quandt. [15M327]
     Zie delen

M327-1     1684R     Weeshuis van Leiden
1593     Weeshuis van Leiden 1684R. [16K112-3]
1607     Weeshuis van Leiden 1701R. Gebruiker Huych Pietersz. Quant. [16K128-3]
1608     Wesen van Leiden. [16K91bel]
1622     Weeshuis van Leiden 1701R. [16K164]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan Jan, Catharina en Anna de Ruyscher. [16K164]
1832     Neeltje Schaap, weduwe van Simon van Oudshoorn, broodbakster en Maria Cornelia van der Bergh, weduwe van Joannes Harteveld. [KB1198-99]
199..     Bouwland en kas, opgenomen in een nieuw industriegebied Katwijkerbroek. [Top]

M327-2     1233R     Weeshuis van Leiden
1593     Weeshuis van Leiden 1233R. [16K112-1]
1607     Weeshuis van Leiden 1249R. Gebruiker Huych Pietersz. Quant. [K128-1]
1622     Weeshuis van Leiden 1249R. [16K164]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan Jan, Catharina en Anna de Ruyscher. [16K164]
1832     Maria Cornelia van der Berg, weduwe van Johannis Harteveld. [KB1209]
1988     Deels opgenomen in de Provinciale weg.
2004     Grasland. [KB2139]

M327-3     50R     laan     Weeshuis van Leiden
1593     Weeshuis van Leiden 50R, de laan. [16K112-4]
1607     Weeshuis van Leiden 50R, de laan. Gebruiker Huych Pietersz. Quant. [K128-4]
1622     Weeshuis van Leiden 50R, de laan. [16K164]
1700     Weeshuis van Leiden verkoopt aan Jan, Catharina en Anna de Ruyscher. [16K164]
199..     Pad, daarna opgenomen in een nieuw industriegebied Katwijkerbroek. [Top]